Terug naar Schieten

Wedstrijden

Wedstrijden met de voetboog.

1.Staande prijskamp:

Het schietseizoen start voor onze St.Jorisgilde op 1 mei en eindigt op het laatste weekeind van oktober. De oefenavonden voor het schieten op het ringblazoen worden telkens gehouden op donderdagavond en zondagvoormiddag. De uitslagen van deze schietingen worden genoteerd en vervat in een klassement “staande prijskamp” genoemd. Er is een reglement opgesteld dat door iedere schutter dient nageleefd te worden wil hij in aanmerking komen voor het eindklassement en de ereprijzen, en zelfs voor deelname aan sommige schietwedstrijden. De 25 beste doorgangen komen in aanmerking voor het eindklassement op punten. Een doorgang bestaat uit 6 tellende schoten. Verder zijn er dan nog een aantal ereprijzen zoals de rozenprijs, het hooggetal, het laaggetal, zes dezelfde getallen, zes verschillende getallen en de meeste doorgangen van het seizoen. Dit alles maakt het voor onze schutters tot een zeer interessant en boeiend tijdverdrijf.

2. Schietingen van de Hoge Gildenraad der Kempen:

De HGK organiseert met behulp van een of andere gilde jaarlijks een tweetal officiële schietspelen waarvan de punten tellen voor het vijfjaarlijks landjuweel der Kempische gilden. Aan deze schietingen wordt door de meeste Kempische gilden deelgenomen. Er wordt geschoten met 5 verschillende wapens: de handboog, de kleine kruisboog, de St.Jansboog, de buks en het wapen van onze St.Jorisgilde de voetboog. Ieder wapen heeft zijn specifieke afstand en blazoen, en voor de voetboog is dit 70 meter op het ringblazoen. Door elk van de vijf voetbooggilden wordt een ploeg van zes schutters opgesteld en iedere schutter mag 4 proef- en zes tellende schoten doen. Bij onze St.Jorisgilde is het de koning die het zestal selecteert, en meestal zijn het de best gerangschikte in het klassement van de staande prijskamp.
Na afloop van de schietingen wordt het klassement per wapen opgemaakt en de winnaars ontvangen een tinnen schotel van de HGK. De schutter die voor zijn wapen het meeste rozen geschoten heeft ontvangt hiervoor ook een tinnen schotel.

3. Wisselbekerschieting:

Dit is een schieting waarbij eveneens geschoten wordt op het ringblazoen. De vijf aangesloten voetbooggilden bij de HGK ontmoeten hierbij elkaar eenmaal per jaar met als inzet een tinnen wijnkan. De gilde die als eerste drie maal de schieting wint, niet noodzakelijk drie jaar achter elkaar, wordt eigenaar van deze wisselbeker. De wisselbekerschieting werd voor de eerste maal ingericht in 1995 door de O.L.Vrouwgilde Kalmthout, en werd vervolgens om beurt door iedere voetbooggilde georganiseerd. Alle schutters van de vijf voetbooggilden mogen aan deze schieting deelnemen, ook aspirant gildenbroeders teneinde voor het gildengebeuren meer belangstelling op te wekken. Volgens de traditionele formule mag iedere schutter vier proef-en zes tellende schoten doen op het ringblazoen. Echter voor iedere gilde komen de zes schutters met de hoogste score in aanmerking voor het eindresultaat, dit wil ook zeggen dat voor iedere gilde maximum 36 x 6 = 216 punten te verdienen zijn.

4. Kermisschieting:

Iedere voetbooggilde richt eenmaal per jaar een kermisschieting in. Vroeger werd dit gedaan tijdens de dorpskermis vandaar de benaming. De schieting wordt gespreid over twee dagen zodat alle schutters van iedere voetbooggilde de gelegenheid hebben om deel te nemen. Daar de schieting geen deel uitmaakt van een activiteit georganiseerd door de HGK kunnen ook aspirant schutters deelnemen.
Er wordt geschoten over een afstand van 70 meter op het geluksblazoen, en ook een specifiek reglement is voor deze schieting opgesteld. Een doorgang bestaat uit vier tellende schoten en bij aanvang mag iedere schutter twee proefschoten doen. Er zijn verschillende ereprijzen te winnen zoals: de rozenprijs 4 x 20 punten, het hooggetal 78 punten of minder, het laaggetal 4 x 2 punten, de vier hoeken in volgorde 14, 15, 16, 17, en dan zijn er ook nog de getalprijzen. Aan alle prijzen is een kleine geldprijs verbonden, doch 45 punten is het minimum om hiervoor in aanmerking te komen.

5. Wipschietingen:

Op het terrein naast de schietbaan staat de wippaal van onze St.Jorisgilde, een metalen plooibare buisconstructie met een hoogte van 30 meter. Boven in de top wordt al naargelang het soort wedstrijd, de zogenaamde gaai (houten vogel) ofwel een rijf met 13 geplooide pinnen voor de prijzenplankjes, bevestigd. Bij de wipschieting wordt gebruik gemaakt van korte stompe pijlen, bouten genaamd. Er moet ook geschoten worden zonder vizier wat natuurlijk de moeilijkheidsgraad fel verhoogt. De pijlendragers zijn uit veiligheidsoverwegingen verplicht om een helm te dragen voor de neerkomende bouten.
Eenmaal per jaar meestal in het naseizoen is er bij onze St.Jorisgilde het weekeinde van de wipschietingen. Zo op zaterdag is er de zogenaamde prijzenschieting waarbij ook de schutters van de andere vier voetbooggilden worden uitgenodigd. Bij deze schieting wordt de rijf in de top bevestigd en moeten de schutters om beurt trachten een van de 13 plankjes naar beneden te schieten. Aan elk plankje is meestal een prijs in natura verbonden. De rijf is echter de laatste jaren in onbruik geraakt uit reden van de dikwijls te ver wegvliegende bouten en daarom zet men nog slechts één enkel plankje met een grotere prijs op de centrale pin.
Op zondag van dat weekeinde wordt de “prijs van pastoor en burgemeester” ingericht. Dit is een wipschieting waaraan alleen door de schutters van onze St.Jorisgilde mag worden deelgenomen en dan nog op voorwaarde dat een voldoende aantal doorgangen hebben bij de staande prijskamp. Het is al jaren een traditie dat E.H. pastoor van de parochie en de heer burgemeester van de gemeente Kalmthout zelf aanwezig zijn op de schieting om de gaai waaraan hun prijs verbonden is op de wip te plaatsen, dit nadat zij zelf een ereschot gedaan hebben. Deze prijzen, meestal een gegraveerde tinnen kan of schotel of een ander waardevol voorwerp zijn fel gegeerde trofeeën voor onze schutters. Om beurt wordt een schot gedaan en wanneer het een schutter gelukt is de gaai naar beneden te halen dan wordt de prijs persoonlijk door de pastoor of burgemeester overhandigt.
De wipschietingen zijn telkens een aangename afwisseling in het schietseizoen.

6. Koningsschieting:

Een van de hoogtepunten in het gildenleven van onze St.Jorisgilde is de driejaarlijkse koningsschieting, en om geldig te zijn is dit een schieting op de staande wip, dus op de wippaal. De koningsschieting gaat steeds gepaard met een aantal ceremoniën, dit in aanwezigheid van talrijke genodigden zoals de heer burgemeester en leden van de gemeenteraad, leden van de Hoge Gildenraad der Kempen, hoofdmannen en koningen van andere gilden enz. De aftredende koning wordt onder begeleiding van de gildenleden en de fanfare van zijn woning naar het schietterrein begeleidt alwaar hij een laatste huldebetoon als koning mag ontvangen. Vervolgens wordt hij door hoofdman en dekens van zijn koningsstaf en koningsbreuk ontdaan en worden deze waardigheidstekens samen met de koningsbeurs aan de wip geplaatst voor de toekomstige nieuwe koning. De koningsvogel of gaai wordt door de aftredende koning op de wip geplaatst en nadat door de hoofdman de rechten en plichten van het koningsschap werden voorgelezen kan met de schieting worden begonnen. Het is een traditie dat eerst de eregenodigden een schot doen op de wip, intussen maken de deelnemende schutters zich klaar om een de strijd voor het koningsschap aan te vatten. De aftredende koning mag als eerste een schot doen en dan om beurt in alfabetische volgorde de andere schutters. Wanneer een schutter er in slaagt om de koningsvogel naar beneden te halen dan wordt hem, wanneer iedere schutter zijn beurt heeft gehad, door de hoofdman gevraagd of hij het koningsschap voor de volgende drie jaar aanvaard. Zo ja, dan wordt de nieuwe koning met de eretekens en koningskroon gelauwerd en mag hij de koningsbeurs in ontvangst nemen. Na het nodige huldebetoon mag dan de nieuwe koning samen met zijn koningin over de gildenvlag de gildenkamer betreden.
Bij onze St.Jorisgilde is het eveneens de traditie dat de nieuwe koning later op het jaar wordt uitgehaald, en van hem wordt dan verwacht dat hij de gildenleden trakteert op een maaltijd. Op deze dag zal hij ook zijn nieuwe koningsschild, dat hij moet laten maken bij een zilversmid, voorstellen aan de gildenleden om het daarna toe te voegen aan de breuk. Om de kosten hiervan althans gedeeltelijk te dekken heeft hij de koningsbeurs in ontvangst genomen. De koning bepaalt zelf naar het voorbeeld van vroegere koningsschilden de vorm van het schild, de tekst en figuratie die meestal het beroep van de koning uitbeelden.

7. Schieting voor genodigden:

Onze St.Jorisgilde houdt eenmaal per jaar een soort opendeurdag waarbij niet schutters en ook niet gildenleden uitgenodigd worden om eens nader kennis te maken met de aloude voetboog. De oorspronkelijke bedoeling van de schieting was om nieuwe schutters aan te trekken. Dit is nu nog altijd zo, maar met de jaren is het ook uitgegroeid tot een gezellige bijeenkomst waarbij we verschillende vrienden, kennissen en familieleden van onze schutters mogen begroeten.
De formule van deze schieting bestaat er in dat een genodigde door een van onze schutters begeleidt wordt om de voetboog te leren gebruiken. Onder de vorm van een wedstrijd mogen zij dan een zestal schoten doen op het ringblazoen. Ook vrouwen mogen deelnemen, en niettegenstaande het tamelijk zware wapen kunnen sommigen flink hun mannetje staan. Voor de drie deelnemers met de hoogste score is een beker voorzien en voor iedere deelnemer een oorkonde als bevestiging van zijn deelname. De schieting voor genodigden is altijd een aangename afsluiter op het einde van het schietseizoen.

8. Verbroederingsschieting met E.M.M.:

Dit is een schieting welke eenmaal per jaar gehouden wordt op de schietstand van onze St.Jorisgilde en is een verbroederings met de handboogmaatschappij “Eendracht maakt Macht”, gevestigd te Nieuwmoer. De formule bestaat erin dat ploegen van twee gevormd worden, en aan de hand van de lijsten met gemiddelde punten wordt de hoogst gerangschikte voetboogschutter gekoppeld aan de laagst gerangschikte handboogschutter en omgekeerd. Op deze manier worden dan min of meer evenwaardige ploegen gevormd. De voetboogschutters schieten bij deze gelegenheid op een ringblazoen met 10 ringen over een afstand van 70 meter. De handboogschutters schieten op een gelijkaardig blazoen maar kleiner van diameter over een afstand van 30 meter. Te oordelen naar de uitslagen over verschillende jaren is het ongeveer de goede verhouding. De wedstrijd begint om 13.30 uur en eindigt met de beurtronde waarin de kerkklok 18.00 uur slaat. De ploegen schieten om beurt en na iedere ronde worden de punten genoteerd en opgeteld. Er zijn bekers voorzien voor de eerste drie koppels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://sintjorisgildenieuwmoer.be/schieten/wedstrijden/